Over LETS Amersfoort - Handleiding

Wat is LETS

LETS is een afkorting van "Local Exchange Trading System". Ook wel "lokale economie" genoemd. Een LETS bestaat uit een groep mensen die bij elkaar in de buurt woont en elkaar helpt in ruil voor een betaling. Bij LETS betaalt men elkaar echter niet met geld, maar met een eigen ruileenheid. Je kunt deze ruileenheid ook zien als een schuldbekentenis of tegoedbon. We hebben het over een vorm van ruilhandel.

De kiezel

Omdat Amersfoort bekend staat als keistad, maar keien onpraktisch zijn om elkaar mee te betalen, vonden wij bij LETS-Amersfoort het een mooi symbool om elkaar te betalen met kiezels. We drukken de waarde van de kiezel niet uit in euro's, maar in tijd. We hebben afgesproken dat één uur werk 15 kiezels waard is. Eén kiezel staat dus voor 4 minuten werk. Deelnemers zijn vrij om van deze richtlijn af te wijken, mits dit vóór het leveren van de dienst duidelijk en in goed overleg wordt afgesproken.

Het betalen

De kiezels waarmee we elkaar betalen zijn natuurlijk geen echte kiezels, maar een saldo op een kiezelrekening. Iedere deelnemer heeft een LETS nummer dat tevens het nummer is van de kiezelrekening. Je betaalt elkaar door kiezels naar elkaars kiezelrekening over te maken met een cheque. De administratie van de kiezelrekeningen wordt centraal bijgehouden en gecontroleerd. Iedere deelnemer start met nul kiezels en vertrekt met nul kiezels. Er kunnen geen kiezels uit het systeem verdwijnen of kiezels in het systeem bijkomen. Daarom zullen er dus altijd deelnemers moeten zijn met een negatief saldo om handel mogelijk te maken.
Er is ook een kiezelrekening van de LETS als systeem, de kiezelcontributierekening. Iedere deelnemer betaalt periodiek een aantal kiezels contributie naar deze rekening, zodat deelnemers die tijd besteden om de LETS goed te laten lopen daarvoor ook in kiezels betaald kunnen worden.
De LETS heeft ook een Euro contributierekening. Deze wordt gebruikt als de LETS kosten moet maken die niet in kiezels kunnen worden voldaan.
Klik hier om kiezelcheques te downloaden om uit te printen

Het systeem

LETS Amersfoort is een systeem. Een netwerk van deelnemers. Er zijn deelnemers met verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen de LETS, de coordinatie, administratie, informatie, facilitering en handelsbemiddeling. Bij belangrijke beslissingen binnen de hiervoor genoemde taken worden de deelnemers geraadpleegd door te stemmen tijdens een LETS vergadering. Over de lopende zaken kan de coordinatie zelfstandig beslissingen nemen. We streven ernaar 2 maal per jaar een LETS vergandering te organiseren..

Communicatie

Op dit moment worden de deelnemers voornamelijk via de website op de hoogte gehouden. Hier vind je de actuele vraag en aanbod en een agenda. Daarnaast wordt er ieder kwartaal een nieuwsbrief, een deelnemerslijst met saldo overzicht en een persoonlijk kiezeloverzicht verstuurd. Deelnemers met email krijgen dit electronisch, deelnemers zonder email per post. Deelnemers zonder email krijgen ook tweemaal per jaar het vraag en aanbodoverzicht op papier per post toegestuurd.

Activiteiten

Omdat persoonlijk contact belangrijk is binnen de LETS worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd zoals een LETS mark, LETS feest of ALV. De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de LETS markten en feesten en de coordinatie voor de ALV. Daarnaast zijn alle deelnemers vrij om zelf activiteiten te organiseren en deze op de agenda te plaatsen.

Deelnemen

LETS is gebaseerd op vertrouwen. Daarom vinden wij het belangrijk dat geinteresseerden niet alleen het inschrijfformulier ondertekenen, maar ook persoonlijk komen kennismaken voor definitief ingeschreven te worden als deelnemer. Dit kan door aan een inpraatavond deel te nemen, een afspraak te maken op het LETS kantoor of een LETS markt of feest te bezoeken. Op de contactpagina kun je het formulier invullen om een afspraak te maken.
Nadat een deelnemer het aanmeldingsformulier heeft ingevuld, ondertekend en ingeleverd, ontvangt het nieuwe deelnemer een LETS nummer en een login voor de website.
klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden

Regels LETS-Amersfoort

 • De waarde van de kiezel is zodanig dat 15 kiezels staat voor 1 uur werk.
 • Het totale saldo van alle kiezelrekeningen bij elkaar blijft altijd nul.
 • Deelnemers dienen er naar te streven een positief en negatief saldo af te wisselen.
 • Bij toetreding tot het LETS systeem heeft iedere deelnemer een saldo van nul kiezels.
 • Bij beëindiging van deelname aan het systeem zorgt de vertekkende deelnemer voor een saldo van nul kiezels.
 • Het saldo mag maximaal 1000 kiezels positief zijn.
 • Het saldo mag maximaal 500 kiezels negatief zijn.
 • Deelnemers betalen contributie in kiezels die per kwartaal wordt afgeschreven.
 • De hoogte van de contributie is 10% over de verdiende kiezels + 10% van het gemiddelde positieve kiezelsaldo per jaar, maar nooit meer dan 15 kiezels per kwartaal.
 • Als een deelnemer niets verdient en geen positief saldo heeft, betaalt die deelnemer geen contributie.
 • Minimaal eens per 6 maanden dient een deelnemer zijn of haar vraag en aanbod te updaten.
 • Iedere deelnemer mag gebeurtenissen in de agenda plaatsen die door Letsers worden georganiseerd en waarvan eventuele kosten in ieder geval gedeeltelijk in kiezels kunnen worden voldaan.
Wachtwoord vergeten